Wśród ogromnej ilości wdrożonych systemów na szczególną uwagę zasługują te największe, uruchomione na znanych i ważnych obiektach. Firmy te zaufały nam stosując z powodzeniem nasze rozwiązania do realizacji często trudnych i zlożonych zadań.

GŁOGÓW - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. HUTA MIEDZI GŁOGÓW II 

Nadzór nad procesami technologicznymi wytopu miedzi w piecu zawiesinowym, produkcji kwasu siarkowego, suszenia koncentratu, system opalania pieców konwertorowych, kontrola i rozliczanie zużycia gazu ziemnego, automatyczna regulacja, sterowanie i monitoring pracy odpylni gazów, automatyka układu chłodzenia konstrukcji kesonowych pieców szybowych, instalacji transportu pyłów, komputerowy system ekspercki oceny pracy pieca elektrycznego. 

KONIN - HUTA ALUMINIUM

Kontrola procesu wytopu wlewków aluminiowych, dokumentowanie produkcji na potrzeby normy ISO9000, automatyczna regulacja rozkładu temperatur w piecu tunelowym, kontrola procesu walcowania blach zimnych, komputerowy system kontroli i wizualizacji procesu recyklingu puszek aluminiowych, komputerowy System Gospodarki Energetycznej.

KROTOSZYN - MAHLE KROTOSZYN S.A

System kontroli wytwarzania żeliwa, system automatyzacji budynku produkcyjnego odlewni tłoków, sterowanie napędami wieży chłodniczej, system kontroli parametrów produkcji i monitoringu pracy pieca. 

GDAŃSK - FEDERAL MOGUL BIMET S.A. 

Automatyczna regulacja temperatur w piecach tunelowych i tyglowych, sterowanie procesem wytwarzania blach bimetalowych, dokumentowanie produkcji na potrzeby normy ISO9000, kontrola pomiarów chemicznych i metalurgicznych. 

CHEMNITZ (NIEMCY) - ELEKTROCIEPŁOWNIA NORD II CHEMNITZ 

Nadzór produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w trzech blokach energetycznych, kontrola i rozliczenie energii elektrycznej przekazywanej do sieci krajowej, bilansowanie i rozliczanie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne, kontrola i rozliczanie energii cieplnej przekazywanej do miejskiej sieci ciepłowniczej, bilansowanie i rozliczanie energii cieplnej zużywanej na potrzeby własne, wspomaganie nastaw w układach automatycznej regulacji, dokumentowanie i bilansowanie danych dla potrzeb gospodarki remontowej. 

POZNAŃ - DALKIA POZNAŃ - ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI S.A. 

Automatyczna regulacja i nadzór pracy stacji redukcyjno-schładzających bloku energetycznego BC 50 i BC 100, kontrola parametrów czynnika grzewczego w centralnej rozdzielni wody sieciowej, system sterowania i monitoringu instalacji nawęglania, produkcji energii elektrycznej na blokach 1, 2 i 3, system wspomagania procesu planowania sprzedaży oraz produkcji energii elektrycznej pod potrzeby rynku energetycznego. 

CIESZYN - ELEKTROCIEPŁOWNIA CIESZYN S.A. 

Automatyczna regulacja i nadzór pracy stacji uzdatniania wody, pomiary i monitoring dystrybucji ciepła, dystrybucji ciepła w parze, system nadzoru i monitoringu procesu wytwarzania energii cieplnej. 

SKAWINA - ELEKTROWNIA SKAWINA S.A. 

System sterowania, pomiarów i automatyki stacji redukcyjno-schładzającej, elektrofiltrów kotła nr 9, sterowanie i monitoring pracy kompresorów oraz pompowni wody chłodzącej, system nadzoru i monitoringu procesu wytwarzania energii cieplnej, instalacji rozpałkowej oraz pracy elektrofiltru kotła K-5, nadzór produkcji energii cieplnej (gorąca woda, para), dystrybucja czynnika grzewczego, kontrola rozkładu temperatur oraz naprężeń powierzchniowych w walczaku i przegrzewaczu, nadzór pracy turbiny nr 6, pomiary oraz automatyczna regulacja i sterowanie w układach cieplnych (para, skropliny, woda grzewcza) turbozespołu nr 4 z redundancją stacji przetwarzających, kontrola pracy generatorów 1¸7, kontrola pracy rozdzielni wysokich napięć, sterowanie i monitoring instalacji rozpałkowej kotła K-6, system wizualizacji i sterowania pompowni mazutu. 

KOZIENICE - ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A. 

Kontrola i rejestracja temperatur generatora 500 MW turbiny oraz wzbudnicy, Laboratorium Analiz Chemicznych, kontrola i rejestracja parametrów opisujących własności fizyko-chemiczne wody przemysłowej dla 8 bloków 200MW i z bloków 500MW, stacja demineralizacji wody przemysłowej, kontrola, rejestracja i regulacja procesu demineralizacji wody. 

OTMUCHÓW - ELEKTROWNIA WODNA - TAURON EKOENERGIA

System automatyki, sterowania i wizualizacji Elektrowni Otmuchów obejmuje wiele elementów. Są to m.in.: redundantne serwery i stacje operatorskie systemu SCADA, sterowniki PLC części ogólnej, sterowniki PLC blokowe, kasety wejść/wyjść oddalonych, regulator turbiny, regulator wzbudzenia, inteligentne wyłączniki pól 15kV (MegaMuz), sterownik SZR, infrastrukturę sieciową, mierniki parametrów sieciowych i liczniki energii elektrycznej.

KALISZ - NESTLE POLSKA S.A. ODDZIAŁ W KALISZU

Automatyzacja procesu produkcji odżywek dla dzieci wraz z dokumentowaniem produkcji, Automatyzacja procesu produkcji przypraw kuchennych wraz z dokumentowaniem produkcji, Automatyzacja linii technologicznej „Miksologia”, System wizualizacji, recepturowania i sterowania linii technologicznej zup na wydziale PW II, System wymiany danych pomiędzy systemem produkcyjnym zup (PCS) a systemem SAP na wydziale zup, Układ sterujący linią SAMARA bis (nalewanie majonezu Gherri), System Monitoringu Procesów Pakowania (MPP) na liniach pakujących PW II, Układ sterowania maszyny pakującej HARRO HÖFLIGER BHL2, Automatyzacja stacji naważania surowców na Wydziale II, System komputerowy wizualizacji i sterowania do obsługi systemu chłodniczego, Automatyzacja stacji mieszadeł na Wydziale II, Automatyzacja reaktora laboratoryjnego, Stacja kontroli prania worków na Wydziale I, System nadzoru pracy operatorów dźwigowych na Wydziale I i II

BĘDZIN - EC Będzin Sp. z o.o.

System pomiarów rozliczeniowych energii cieplnej, układy pomiarowe kogeneracji, układy chłodzenia, system sterowania i wizualizacji instalacji nawęglania, system kontroli emisji zanieczyszczeń MIKROS, system sterowania i wizualizacji Instalacji Odsiarczania Spalin, stacja DEMI, stacja agregacji i prezentacji istotnych danych technologicznych, stacja serwisowo-diagnostyczna urządzeń systemów AKPiA.

Największe polskie elektrownie i elektrociepłownie m.in.:

 • KOZIENICE,
 • PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN,
 • ŁAGISZA,
 • GDAŃSK,
 • CHORZÓW,
 • WARSZAWA,
 • RZESZÓW,
 • NOWA SARZYNA,
 • OPOLE,
 • WROCŁAW,
 • POZNAŃ

 

Zarząd, biuro handlowe

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektowe

ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 7374910
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel./fax +48 71 3442255
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.