SYSGEN - SYStem Gospodarki ENergetycznej

SYSGEN jest zespołem środków technicznych opracowanych do realizacji potrzeb w zakresie optymalizacji gospodarki czynnikami energetycznymi w przedsiębiorstwie, wydziale czy innej jednostce organizacyjnej. Dostarcza niezbędnych, rzetelnych informacji, wspomaga przetwarzanie tych informacji na potrzeby optymalizacji, sygnalizuje i nadzoruje wszelkie sytuacje przekroczeń poboru oraz pomaga wypracować decyzje techniczno-organizacyjne do racjonalizacji zużycia tych czynników. Dobrze przygotowana przekrojowa informacja o warunkach zakupu, a także o warunkach i ilości zużycia czynników energetycznych jest podstawą do analiz formułujących zalecenia dla ciągłego procesu optymalizacji kosztów produkcji. SYSGEN pozwala na dopasowanie struktury zużycia czynników energetycznych (uwzględniając wymogi technologiczne) do zaleceń optymalnych taryf dostawców. Warto podkreślić, że SYSGEN uwzględnia warunki nowego prawa energetycznego, a także każdorazowo spełnia wymagania techniczne i organizacyjne dostawców mediów energetycznych takich jak Zakłady Energetyczne, Gazownicze, Ciepłownicze i inne.

SYSGEN

Charakterystyka techniczna systemu

SYSGENSYSGEN wykorzystuje bogate możliwości oprogramowania PRO-2000, które pracuje pod kontrolą wielozadaniowego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX (QNX Software Systems Ltd. Canada), zgodnego z wymaganiami określonymi normami POSIX dla otwartych systemów UNIX. Z uwagi na powszechność oprogramowania firmy Microsoft Corporation, oprogramowanie PRO-2000 dostępne jest również w wersji pracującej pod kontrolą systemów operacyjnych tej firmy tj. Windows NT/95/98/2000/XP.
SYSGEN W zakresie sprzętu SYSGEN ma strukturę wielopoziomową:
 • poziom stacji obiektowych rozproszonych po obiekcie,
 • poziom serwera bazy danych,
 • stacje operatorskie którymi są stanowiska komputerowe zlokalizowane w dyspozytorniach, nastawniach oraz pomieszczeniach biurowych zainteresowanych służb, przeznaczone do monitorowania, rozliczeń, optymalizacji i zarządzania.

Stacjami obiektowymi są liczniki energii elektrycznej, cieplnej, liczniki ilości gazu, wody czy ścieków oraz rejestratory rozliczeniowe i kontrolne tych mediów. Informacje o obiekcie przesyłane są poprzez łącza kablowe, radiowe lub telefoniczne ze stacji obiektowych do serwera bazy danych. Serwerem bazy danych jest komputer pracujący w sposób ciągły, pod kontrolą systemu operacyjnego QNX, zbierający informacje od stacji obiektowych i udostępniający je stacjom operatorskim na potrzeby użytkowników. Dobór sprzętu i jego konfiguracje dokonuje się pod konkretne potrzeby. Komputery będące stacjami operatorskimi mogą pracować również pod systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/2000/XP, udostępniając właściwym służbom wszystkie potrzebne informacje. W małych systemach serwer bazy danych może pełnić jednocześnie rolę stacji operatorskiej. Pozyskiwaniem z obiektu informacji pomiarowych zajmują się stacje obiektowe, którymi mogą być miedzy innymi specjalizowane urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe. W tej dziedzinie SYSGEN przygotowany jest do współpracy m. in.:

 • w zakresie energii elektrycznej:
  • DataPaf - firmy PAFAL - Świdnica,
  • KWMS - firmy POZYTON - Częstochowa,
  • RME - firmy IASE - Wrocław,
  • SRE-2 - firmy TECH-AGRO - Będzin,
  • liczniki Landis+Gyr - Częstochowa.
 • w zakresie energii cieplnej, cieczy, par i gazów:
  • MREC - 101 - firmy ELCOMP - Kraków,
  • Mac MAT, Mac Bat - firmy PLUM - Białystok,
  • CMK - 01 - firmy COMMON - Łódź,
  • METRONIC 3 - firmy METRON - Toruń,
  • MSP - 05, LC - 20, MA - 12 - firmy MIKROB S.A. - Ostrzeszów,
  • SUPERCAL, MULTICAL, SONEX, CALEC, MASTROL - firm zachodnich,
  • ciepłomierze serii WS i WR - firmy Siemens (dawny Landis & Staefa),
  • inne.

Ogólnie, w ramach systemu gospodarki energetycznej realizowane są następujące funkcje:

SYSGEN
 • bieżący pomiar parametrów czynników energetycznych oraz wielkości ich zużycia przez zakład, wydziały, ciągi technologiczne i inne odbiorniki,
 • prezentowanie w czasie rzeczywistym na monitorach ekranowych wyników pomiarów i obliczeń 
 • bieżąca rejestracja i wizualizacja zdarzeń i alarmów,
 • sygnalizowanie i alarmowanie o odchyleniach od założonych norm i uwarunkowań,
 • korekcja przepływów dla cieczy, par i gazów,
 • bilansowanie i kontrola zużycia czynników zasilających w świetle narzuconych uwarunkowań, w różnych przedziałach czasowych (w danej chwili, za godzinę, za zmianę, za dobę itd.),
 • bilansowanie zużycia energii elektrycznej czynnej i biernej z wyodrębnieniem szczytu rannego i wieczornego wraz z określeniem współczynnika wykorzystania mocy,
 • prognozowanie zużycia na podstawie poborów chwilowych oraz określanie poziomu bezpiecznego (funkcja strażnika mocy),
 • zliczanie ilości załączeń oraz czasu pracy maszyn dla potrzeb remontowych,
 • wykonywanie obliczeń technicznych i ekonomicznych, archiwowanie danych,
 • emisja raportów, protokołów i rachunków w sposób automatyczny lub inicjowany przez obsługę,
 • kontrola dostaw, rozliczenia wewnętrzne oraz z dostawcami czynników energetycznych,
 • realizacja innych zadan na życzenie Użytkownika, po uzgodnieniu z ZEiSAP "MikroB" S.A.

Zarząd, biuro handlowe

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektowe

ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 7374910
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel./fax +48 71 3442255
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.