Zobacz dokumentacje DTR (pdf 325KB)


 • Przeznaczony jest do pomiarów przepływu skorygowanego oraz ciepła w wodzie i parze wodnej
 • Cztery niezależne zespoły licznikowe - każdy z nich może służyć do pomiarów ciepła w wodzie, w parze, bilansowania ciepła i pomiarów przepływu.
 • Przy wykorzystaniu mniejszej liczby liczników - pozostałe wejścia mogą służyć do pomiaru dowolnych wielkości analogowych prądowych, napięciowych lub rezystancyjnych
 • Przepływ całkowity, ciepło i czas są przechowywane w nieulotnej pamięci EEROM

Parametry licznika ciepła

PARAMETRY WEJŚCIOWE
F Przepływ chwilowy t/h
T Temperatura ºC
P Ciśnienie (dla pomiarów bilansu ciepła - temperatura powrotna) MPa
WYJŚCIA PROGRAMOWALNE
Numer wyjścia Typ licznika
Para (F, T, P) Woda (F, T, P) Woda (F, T1, T2)
1 przepływ skorygowany pary przegrzanej przepływ skorygowany przepływ skorygowany
2 moc cieplna moc cieplna moc cieplna
3 przepływ całkowity pary przegrzanej przepływ całkowity przepływ całkowity
4 czas pracy licznika czas pracy licznika czas pracy licznika
5 ciepło ciepło ciepło
6 czas zliczania ciepła czas zliczania ciepła czas zliczania ciepła
7 przepływ całkowity pary mokrej   różnica temperatur T1 - T2
8 czas zliczania przepływu pary mokrej    
 • W celu zapewnienia prawidłowości obliczeń ciepła Tzas > Tpow
 • Dla obliczeń ciepła w licznikach Para(F,T,P) i Woda(F,T1,T2) zakres temperatur wynosi (0-360)° C, a ciśnienia (0-2.0)Mpa
PARAMETRY WYJŚCIOWE
Przepływ skorygowany t/h skorygowana wartość przepływu chwilowego
Moc cieplna MW wartość chwilowa mocy cieplnej
Przepływ całkowity t zliczona ilość pary przegrzanej (dla licznika pary) lub wody (dla licznika wody)
Czas pracy licznika h czas mierzony przez urządzenie, gdy licznik (programowy) jest włączony, a wartości parametrów wejściowych (wykorzystywanych w liczniku) są w zakresie poprawnej pracy przetworników
Ciepło GJ zliczona ilość ciepła

Czas zliczania ciepła h czas mierzony przez urządzenie, gdy licznik pracuje i są spełnione warunki do zliczania ciepła, np. F > Fmin
Przepływ całkowity pary mokrej t  
Czas przepływu pary mokrej h  
Różnica temperatur Tzas -Tpow °C  

Konfigurowanie miernika

Miernik MA-12 , dostarczany odbiorcy, ma fabrycznie zestrojone wszystkie zamówione wejścia pomiarowe oraz jest wstępnie skonfigurowany i przygotowany do realizacji następujących funkcji:

 • pomiar na wszystkich wejściach analogowych (maksymalnie 12 wejść)
 • kontrola i sygnalizacja na wyjściach przekaźnikowych, przekroczeń zadanych granic ostrzegawczych i alarmowych
 • dla wersji licznikowej - wyliczanie wszystkich parametrów wyjściowych dla każdego aktywnego licznika ciepła
 • wyświetlanie treści wybranego ekranu (zmiana ekranu przyciskami "+" i "-" ) lub wyświetlanie treści kolejnych ekranów jeśli ustawiono automatyczne przewijanie ekranów ( z zadaną prędkością )
 • komunikacja z urządzeniem nadrzędnym

Zmiany w konfiguracji miernika można wykonać przy użyciu klawiatury miernika lub za pomocą programu konfiguracyjnego dostarczanego wraz z urządzeniem

Dane techniczne

Liczba wejść do 12
Liczba liczników do 4
Typy wejść wejścia rezystancyjne czujniki Pt100, Ni100, potencjometryczne i inne
wejścia prądowe 0(4) ÷ 20 mA
inne wejścia po uzgodnieniu z producentem
Separacja >1500V (pomiędzy każdym z wejść, zasilaniem i wyjściami alarmowymi),
Błąd podstawowy < 0,5%
Wyjścia ostrzegawcze i alarmowe Przekaźnikowe - 2A/250V
Złącza komunikacyjne RS232, RS485
Zasilanie 24V DC, lub 20V AC, lub 24V AC poprzez opornik ok. 22 Ohm/2W
Wymiary gabarytowe 72 x 144 x 245 mm
Wymiary okna pod zabudowę 68,5 x 138,5 mm

Sposób zamawiania

MA-12 - X1 - X2 - X3
Wejścia
X1 ilość wejść prądowych 0(4)÷20 mA
X2 ilość wejść niestandardowych (np. napięciowych)
X3 ilość wejść rezystancyjnych
 • Do zamówienia należy dołączyć KARTĘ ZAMÓWIENIA wg wzoru załączonego w dokumentacji, na której należy szczegółowo wyspecyfikować sygnały wejściowe, zakres temperatur dla wejść rezystancyjnych oraz ewentualnie inne informacje na temat konfiguracji fabrycznej

Zarząd, biuro handlowe

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektowe

ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 7374910
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel./fax +48 71 3442255
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.