SCADA PRO-2000 Demo

Obiekty procesu przemysłowego czy linii technologicznej są często rozmieszczone na znacznej przestrzeni, co wymaga stosowania właściwych środków komunikacji. PRO-2000 może używać wszystkich nowoczesnych mediów komunikacyjnych, pozwalająch zapewnić przesyłanie danych w każdej sytuacji. W zależności od istniejących warunków (odległości, otoczenia, zakłóceń itp.) i rodzaju urządzeń obiektowych, możliwe jest przesyłanie danych poprzez łącza:

 • kablowe (np. RS232, RS485, Ethernet, TTY),
 • światłowodowe,
 • telefoniczne (także poprzez telefonię komórkową - GPRS, SMS),
 • radiowe, sieć bezprzewodową WiFi,
 • satelitarne.

Dla wszystkich urządzeń produkcji firmy MikroB S.A. oraz większości sprzętu renomowanych producentów, PRO-2000 posiada zaimplementowane moduły komunikacyjne (drivery) umożliwiające bezpośrednią komunikację z urządzeniami za pomocą wyżej wymienionych łącz. Dotyczy to zarówno sterowników PLC produkcji takich firm jak Allen-BradleySiemensSchneiderGE FanucWagoSAIAIDECMODICONTELEMECANIQUE i innych, jak też i specjalizowanych urządzeń do rozmaitych zastosowań (ciepłomierzy, wag, energetycznych urządzeń zabezpieczających, itp.). Komunikacja odbywa się z zastosowaniem dedykowanych protokołów producenta lub jednego z ogólnodostępnych standardów, np. MODBUSM-BUSLONWORKS czy PROFIBUS

W przypadku braku odpowiedniego drivera jest on opracowywany pod konkretne zapotrzebowanie.

SCADA PRO-2000 posiada też możliwość pośredniego komunikowania się z urządzeniami za pomocą takich otwartych standardów komunikacyjnych jak:

 • OPC (OLE for Process Control) - przemysłowy standard komunikacji z użyciem technologii Microsoft OLE
 • DDE/NetDDE (Dynamic Data Exchange)
 • ODBC (Open Database Connectivity) - standard komunikacji z relacyjnymi bazami SQL
 • ActiveX

Warunkiem jest dostarczenie orogramowania zgodnego z powyższymi standardami przez producenta sprzętu.

Używane oprogramowanie firm trzecich:

Lista modułów komunikacyjnych (driverów):

1. Protokoły szeroko stosowane

 • 1.1. Protokoły Modbus
  • 1.1.1. Modbus-RTU (RS-232,RS-485,RS-422)
  • 1.1.2. Modbus-ASCII (RS-232,RS-485,RS-422)
  • 1.1.3. Modbus-TCP (sieci TCP-IP)
  • 1.1.4. Modbus-UDP (sieci TCP-UDP)
 • 1.2. Dnp3 - Data Network Protokol
  • 1.2.1. Protokół Dnp3
 • 1.3. LonWorks
 • 1.4. Protokół M-Bus

2. Sterowniki

 • 2.1. Sterowniki GE - Fanuc
  • 2.1.1. SNP-X (RS-232,RS-422)
  • 2.1.2. TCP-IP (sieci TCP-IP)
 • 2.2. Sterowniki Modicon/Schneider
  • 2.2.2. Modbus-PLUS (sieć sterowników Modbus Plus)
 • 2.3. Sterowniki Allen Bradley
  • 2.3.1. DF-1 (RS-232,RS-485,RS-422),
  • 2.3.2. DH-PLUS (sieć sterowników DH+)
  • 2.3.3. TCP-IP (sieć TCP-IP)
 • 2.4. Sterowniki Siemens
  • 2.4.1. Protokół RK-512 (RS-232)
  • 2.4.2. Protokół Profibus DP (sieć Profibus)
  • 2.4.3. Protokół Profibus FDL,FMS (sieć Profibus)
  • 2.4.4. Protokół TCP-IP (sieć TCP-IP)
 • 2.5. Sterownik SIEMENS S7
  • 2.5.1. PRODAVE MPI
  • 2.5.2. PROFIBUS
  • 2.5.3. PPI
  • 2.5.4. ETHERNET
 • 2.6. Sterowniki Saia
  • 2.6.1. S-BUS parity (RS-232)
  • 2.6.2. S-BUS data-mode(RS-232)
 • 2.7. Sterowniki CAL
  • 2.7.1. Protokół Modbus-RTU
 • 2.8. Sterownik FESTU
  • 2.8.1. ASCII - port szeregowy
  • 2.8.2. ASCII - sieć Ethernet UDP
 • 2.9. Sterownik IDEC
  • 2.9.1. ASCII - port szeregowy

3. Koncentratory pomiarów

 • 3.1. Koncentrator pomiarów MikroB
  • 3.1.1. protokół firmy MikroB
 • 3.2. Koncentratory KX-14, KX-6 MikroB
  • 3.2.1. protokół firmy MikroB
  • 3.2.2. protokół MODBUS-RTU
 • 3.3. Koncentrator pomiarów MikroB KM-8
  • 3.3.1. protokół Modbus-RTU (zmodyfikowany)
 • 3.4. Rejestrator DPR3000 Honeywell
  • 3.4.1. protokół Modbus-RTU
 • 3.5. MPI - skaner MPI-16
  • 3.5.1. protokół Modbus-RTU

4. Liczniki ciepła

 • 4.1. Masstroll, Flow computer, DXF
  • 4.1.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 4.2. CALEC, CALEC-MB
  • 4.2.1. CALEC - specjalizowany protokół tekstowy
  • 4.2.2. CALEC-MB - protokół M-BUS
 • 4.3. Supercal 430, 431
  • 4.3.1. Supercal 430 - specjalizowany protokół tekstowy
  • 4.3.2. Supercal 431 - protokół Modbus RTU
 • 4.4. MREC - Licznik ciepła
 • 4.5. MULTICAL II, MULTICAL III
 • 4.6. SPIRAX - Spirax Sarco
 • 4.7. Licznik ciepła Compart DXF
 • 4.8. Licznik ciepła Maxical 3

5. Liczniki masy, wody

 • 5.1. Intelect
  • 5.1.1 specjalizowany protokół tekstowy
 • 5.2. Przepływomierz POWOGAZ
 • 5.3. Przetwornik zliczający MG ANSI
  • 5.3.1. protokół Modbus ASCII
 • 5.4. Przepływomierz FLUXUS ADM firmy FLEXIM
  • 5.4.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 5.5. Licznik ADAM serii 4080
 • 5.6. CRP - licznik przepływu pary
  • 5.6.1. własny

6. Sterowniki węzłów cieplnych

 • 6.1. SATCHWEL - sterownik węzła
 • 6.2. Regulatory ZPDA
  • 6.2.1. protokół Modbus RTU
 • 6.3. SAMSON
  • 6.3.1. protokół Modbus RTU
 • 6.4. Lumbus

7. Sterowniki dla energetyki

 • 7.1.SEPAM-2000 - Urządzenie zabezpieczające
  • 7.1.1. protokół Modbus RTU
 • 7.2. MultiMUZ JM-TRONIK
 • 7.3. MegaMUZ JM-TRONIK
  • 7.3.1. protokół Modbus RTU7.4. Sterownik pola CZAZ
 • 7.4. Sterownik pola CZAZ
  • 7.4.1. protokół Modbus RTU

8. Liczniki i rozliczenia dla energetyki

 • 8.1. DataPaf 3.x
 • 8.2. SRE - 2 Urządzenie Rozliczeniowe
 • 8.3.KWMS - Urządzenie rozliczeniowe energii elektrycznej
  • 8.3.1. Własny
 • 8.4. Licznik energii elektrycznej LZQM firmy Pozyton
  • 8.4.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 8.5. Licznik energii elektrycznej PAFAL
 • 8.6. Licznik energii elektrycznej DIRIS Ap
  • 8.6.1. MODBUS RTU
 • 8.7. Licznik LANDIS
  • 8.7.1. procedura IEC 62056-21
 • 8.8. Licznik JM-TRONIK L3F L1F

9. Rozliczenia dla gazu

 • 9.1.CMK-01 - Urządzenie rozliczeniowe gazu
  • 9.1.1. protokół GAZ-MODEM
 • 9.2.MAC-MAT - Urządzenie rozliczeniowe gazu
  • 9.2.1. protokół GAZ-MODEM

10. Regulatory

 • 10.1. Regulatory MRC
  • 10.1.1. protokół firmy MikroB
 • 10.2. Shimaden
 • 10.3. Regulator PMA KS 92/94
  • 10.3.1. specjalizowany protokół ISO1745

11. Regulatory dla klimatyzacji

 • 11.1. Regulator ARIA CAREL
  • 11.1.1. protokół charakterystyczny firmy Carel
 • 11.2. Wytwornica wody lodowej

12. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • 12.1. Centralka ppoż. BMZ Integral firmy SCHRACK
  • 12.1.1. protokół ZZK firmy SCHRACK

13. Wagi

 • 13.1. Waga ilości węgla firmy WOMAR
 • 13.2. Waga firmy DETRANS
  • 13.2.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 13.3. Waga firmy Nysa
 • 13.4. Waga BW 100
 • 13.5. Waga RADWAG
 • 13.6. Waga SCHENCK Disomat F-W
  • 13.6.1. Schenck poll protocol DDP 8785

14. Sterowniki kotłów

 • 14.1. Sterownik VISSMANN (Dekamatik-DE) Dekatel-G
 • 14.2. Buderus - sterownik kotła gazowego
  • 14.2.1. Zgodny z ramką ( 3964 )

15. Ochrona środowiska

 • 15.1. Analizator gazów Multor-610
  • 15.1.1. własne urządzenia
 • 15.2. Analizator AS-3.46
  • 15.2.1. protokół MODBUS rozszerzony o odczyt zdarzeń

16. Pomiary inne

 • 16.1. TELECO - pH-metr
  • 16.1.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 16.2. Termohigrometr LB-710 firmy LAB_EL
  • 16.2.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 16.3. Wiatromierz LB-747 firmy LAB_EL
  • 16.3.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 16.4. DIGITEMP - temperatury jednorazowe
  • 16.4.1. specjalizowany protokół tekstowy
 • 16.5. POLON - miernik grubości podczas walcowania
  • 16.5.1. specjalizowany protokół tekstowy

17. Urządzenia inne

 • 17.1. Sprężarka Atlas Copco
  • 17.1.1. Własny urządzenia
 • 17.2. Falowniki Danfoss VLT 2800, 3500, 6000
  • 17.2.1. Danfoss

18. Komunikacja PRO-PRO

 • 18.1. Komunikacja PRO - PRO za pomocą protokołu TCP-IP
  • 18.1.1. protokół firmy MikroB

19. Komunikacja z innymi systemami

 • 19.1. Przekaz pomiarów za pomocą pliku tekstowego
  • 19.1.1. Komunikacja odbywa się za pomocą pliku tekstowego o umówionej strukturze.
 • 19.2. Stacja sprzęgająca z systemem MASTER (IASE)
 • 19.3. Komunikacja z systemem ASIX przez plik XML
  • 19.3.1. plik tekstowy w formacie XML
 • 19.4. Klient DDE/NetDDE (Microsoft Windows)
  • 19.4.1. DDE/NetDDE (Dynamic Data Exchange)
 • 19.5. Klient OPC (Microsoft Windows)
  • 19.5.1. OPC (OLE for Process Control)
 • 19.6. Klient ODBC (Microsoft Windows)
  • 19.6.1. ODBC (Open Database Connectivity)

Zarząd, biuro handlowe

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektowe

ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 7374910
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel./fax +48 71 3442255
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.