SCADA PRO-2000 Demo

Czytając opisy systemów SCADA dostarczane przez ich producentów można odnieść wrażenie, iż wszystkie systemy oferują podobną funkcjonalność i możliwości. Wszystkie systemy SCADA są według ich twórców łatwe w obsłudze, przyjazne dla użytkownika i otwarte. Okazuje się jednak, że podczas codziennej eksploatacji pewne szczegóły powodują, iż niektóre systemy są bardziej pracochłonne i kosztowne od innych. Niejednokrotnie użyteczne funkcje systemu reklamowane w folderze informacyjnym w rzeczywistości są mocno ograniczone z uwagi na niską wydajność systemu lub są dostępne dopiero po wykupieniu dodatkowej, bardzo drogiej licencji. 

Aby pomóc Państwu w wyborze najlepszego systemu SCADA oraz ustrzec przed potencjalnymi kłopotami i dodatkowymi kosztami, przygotowaliśmy poniższą tabelę zawierającą opisy najczęściej spotykanych problemów. Przed zakupem systemu radzimy zapytać producenta o wybrane poniżej zagadnienia. Prosimy pamiętać, iż koszty systemu SCADA nie ograniczają się do jego zakupu, ale są ponoszone także w czasie jego eksploatacji.

ZagadnieniaNiedogodności w niektórych systemach SCADASCADA PRO-2000
Wersja językowa Brak polskiej wersji językowej lub niepełne spolszczenie, np. tylko interfejsu operatora bez komunikatów systemowych co utrudnia diagnostykę systemu. Całość systemu w języku polskim, w tym: polskie środowisko projektowe, interfejs operatora, dokumentacja oraz komunikaty systemowe. Poza tym bardzo łatwe przygotowanie wielojęzykowej wersji aplikacji.
Moduły komunikacyjne Zamknięty zbiór modułów komunikacyjnych może uniemożliwić kontakt z rzadziej spotykanymi urządzeniami. Podstawowa wersja systemu nie obejmuje modułów komunikacyjnych. Każdy moduł komunikacyjny to oddzielna pozycja w cenniku. Oprócz olbrzymiej ilości już zaimplementowanych modułów komunikacyjnych, istnieje możliwość dodania obsługi dowolnego urządzenia i protokołu komunikacyjnego
Kontakt z producentem sytemu Brak bezpośredniego kontaktu z producentem. W przypadku systemów zagranicznych, na ogół bezpośrednio można kontaktować się jedynie z dystrybutorem, którego wiedza na temat systemu jest mocno ograniczona, a wpływ na rozwój systemu żaden. Bezpośredni kontakt z producentem i autorami systemu.
Raporty W standardzie dostępne są tylko najprostsze raporty tekstowe lub w ogóle nie ma dołączonego programu do raportowania. Aby raportować lub eksportować dane do arkuszy kalkulacyjnych należy zakupić licencję na dodatkowe moduły systemu. Dostępne w standardzie mechanizmy pozwalają na eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych, takich jak MS Excel lub OpenOffice. Dostępne jest również oprogramowanie pozwalające użytkownikowi stworzyć w ciągu kilkunastu sekund raport (z dowolnie wybranych danych) gotowy do wydruku.
Wartości archiwalne Ograniczenie okresu archiwizowanych danych, np. do ostatnich 7 dni lub moduł archiwizacji dostępny za dodatkową opłatą. Ilość zapisywanych danych archiwalnych jest nieograniczona; okres po którym kasowane są stare dane można konfigurować w zależności od pojemności dysku.
Przetwarzanie w czasie rzeczywistym Pomimo zapewnień producentów, iż ich system przetwarza dane w czasie rzeczywistym, większość systemów SCADA działa w oparciu o systemy operacyjne nie gwarantująceprzerwania zadania w określonym czasie, a więc same nie mogą zapewnić przetwarzania w czasie rzeczywistym. Jedna z wersji PRO-2000 działa pod kontrolą systemu czasu rzeczywistego QNX. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie reżimów czasowych, a także uzyskanie niespotykanej w innych systemach stabilności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Błędy w systemie Usuwane po długim czasie, dopiero po wydaniu uaktualnienia lub wcale. Usuwane na bieżąco dzięki bezpośredniemu kontaktowi zespołu wdrażającego z autorami systemu.
Rozszerzenia systemu zgodnie z potrzebami użytkownika Niemożliwe. Możliwe dodanie specjalizowanych mechanizmów na życzenie użytkownika.
Elastyczność Specjalizacja do określonych zastosowań powoduje, iż różne części fabryki muszą być realizowane na różnych systemach. Dzięki dużej elastyczności SCADA PRO-2000 można stosować w dowolnej branży. System był wielokrotnie wdrażany w takich obszarach jak ciepłownictwo, energetyka, hutnictwo, górnictwo, monitoring emisji, przemysł chemiczny, spożywczy, gospodarka wodna i ściekowa, mleczarnie, zakłady mięsne,wytwórnie pasz i inne.
Cena systemu Bardzo wysoka cena systemu. PRO-2000 oferuje najniższą znaną nam cenę za punkt systemowy. Ponadto olbrzymia większość funkcji systemu jest dostępna w standardzie.
Dostępne mechanizmy dostępu do danych W standardowej wersji projektant musi sam zdefiniować większość mechanizmów dostępu do danych, które później są zamknięte do edycji dla użytkownika. Poza pakietem narzędziowym, z którego pomocą projektant może tworzyć dowolne mechanizmy, użytkownik ma w standardowej wersji dostęp między innymi do takich programów jak:
 • obsługa alarmów i zdarzeń,
 • wykresy/raporty wartości chwilowych,
 • wykresy/raporty wartości godzinowych,
 • wykresy/raporty mocy 15-minutowych,
 • wykresy na żywo (live),
 • szczegółowe informacje o punkcie systemowym,
 • raporty zdarzeń i alarmów,
 • raporty zdarzeń systemowych (analiza pracy samego systemu),
 • tworzenie w ciągu kilkunastu sekund raportów gotowych do wydruku.
Punkty systemowe Występują tylko punkty analogowe oraz binarne (jednobitowe) Poza punktami analogowymi i binarnymi dostępne są również:
 • binarne (bitowe) - wielostanowe potrafiące objąć do 8 bitów,
 • licznikowe - o bardzo wielu zastosowaniach takich jak np.:
  • zliczanie impulsów
  • sumowanie masy na podstawie przepływu analogowego
  • automatyczne sumowanie na zasadzie drzewa wielu liczników
Dostępne dane z punktów systemowych Dany punkt reprezentuje tylko aktualny stan lub wartość Dla każdego punktu system SCADA PRO-2000 bez żadnych dodatkowych obliczeń (zaraz po dodaniu punktu) udostępnia w każdym miejscu systemu następujące dane:
 • punkt analogowy:
  • wartość aktualna,
  • wartość aktualna ze wskaźnikiem tendencji,
  • wartość tendencji,
  • poziomy granic,
  • wartość sumy za poprzednią godzinę,
  • wartość średniej za poprzednią godzinę,
  • wartość "czasu pracy" za poprzednią godzinę,
  • wartość sumy z aktualnej godziny,
  • wartość średnia z aktualnej godziny,
  • wartość "czasu pracy" z aktualnej godziny,
  • wartość minimalna z poprzedniej godziny,
  • wartość maksymalna z poprzedniej godziny,
  • bufor historii bieżącej,
  • czas pomiaru wartości aktualnej,
 • punkt binarny (wielostanowy/bitowy):
  • stan aktualny,
  • wartość czasu pracy za poprzednią godzinę,
  • wartość liczby załączeń za poprzednią godzinę,
  • wartość czasu pracy z aktualnej godziny,
  • wartość liczby załączeń z aktualnej godziny,
  • czas pomiaru aktualnego stanu,
 • punkt licznikowy:
  • pobór aktualny,
  • pobór aktualny ze stanem wypracowanym dla wartości prognozy,
  • prognozowana wartość 15-min,
  • prognozowana wartość 60-min,
  • aktualna (narastająca) wartość 15-min,
  • aktualna (narastająca) wartość 60-min,
  • poprzednia wartość 15-min,
  • poprzednia wartość 60-min,
  • wartość liczydła nr 1 (round),
  • wartość liczydła nr 2 (taryfa),
  • bufor historii minutowej (15 słupków),
  • bufor historii wartości 15-min (4 słupki),
  • wartość zapasu mocy,
  • średnia moc 15-min,
  • średnia moc 60-min,
  • liczydło dobowe,
  • liczydło miesięczne.
Czasy pracy urządzeń Brak programów - możliwe jedynie po napisaniu skomplikowanych programów sumujących. System automatycznie zlicza czas pracy urządzeń na podstawie np. punktów binarnych (bitowych). Dla każdego punktu system uruchamia jednocześnie cztery liczydła, które można zerować, ustawiać itp. Każdemu z liczydeł można przyporządkować konkretną funkcję taką jak np.:
 • całkowity czas pracy
 • od ostatniego remontu
 • od ostatniego przeglądu

Zarząd, biuro handlowe

ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektowe

ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax +48 62 7374910
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław
tel./fax +48 71 3442255
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.